top of page

Bộ suit 2 hàng khuy màu nâu sáng

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Nhiều người có phần e ngại màu nâu vì sợ già, nhưng trên thực tế nếu lựa chọn đúng sắc độ của màu nâu, và may đo phù hợp với cơ thể thì bộ suit nâu là một bộ suit rất đẹp và đa dụng.

Bộ suit 2 hàng khuy màu nâu sáng Vải 100% wool dệt lóng chéo (twill) từ nhà vải Drago Cấu trúc Full Canvas Thực hiện thủ công tại Carlo Pham


𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓
𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓
𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓
𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓
𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓
𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐁𝐑𝐄𝐀𝐒𝐓𝐄𝐃 𝐒𝐔𝐈𝐓

________________________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Instagram: Carlopham

3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page