top of page

Fitting time

Đã cập nhật: 18 thg 9, 2023

Tại Carlo Phạm, quy trình làm ra 1 bộ suit may đo bespoke luôn yêu cầu các bước fitting (thử đồ), đây là 1 công đoạn may đo mà khách hàng sẽ đồng hành cùng nhà may để cùng tạo nên 1 sản phẩm may đo hài hòa giữa gu ăn mặc cá nhân và những chuẩn mực may đo đương đại.

𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞
𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞

𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞
𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞


𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞
𝐅𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐦𝐞

________________________________

Carlo Pham - May Đo Âu Phục Cao Cấp

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page