top of page

Bộ suit 2 hàng khuy họa tiết kẻ Prince of Wales

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Bộ suit 2 hàng khuy họa tiết kẻ Prince of Wales chuẩn bị cho bước fitting cuối cùng trước khi hoàn thiện.

Vải Flannel 100% Wool từ Caccioppoli1920 Cấu trúc Full Canvas May đo thủ công tại Carlo Pham


SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS
SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS

SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS
SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS

SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS
SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS

SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS
SUIT PRINCE OF WALES FULL CANVAS

______________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page