top of page

Bộ suit chất liệu wool với kiểu dệt hopsack

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Bộ suit đen may đo tại Carlo Pham.

Vải 100% wool hopsack.


BLACK SUIT AT CARLO PHAM
BLACK SUIT AT CARLO PHAM

BLACK SUIT AT CARLO PHAM
BLACK SUIT AT CARLO PHAM

BLACK SUIT AT CARLO PHAM
BLACK SUIT AT CARLO PHAM

Bộ suit chất liệu wool với kiểu dệt hopsack

Bộ suit chất liệu wool với kiểu dệt hopsack
Bộ suit chất liệu wool với kiểu dệt hopsack

______________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Instagram: Carlopham

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page