top of page

4x1 DB Striped suit by Carlo Pham

Fabric: Samsung's Temptation

▪️ Với kiểu dáng Double-Breasted 4x1, bộ suit được thực hiện bởi những bàn tay tài hoa nhà Carlo Pham, mang đến vẻ sang trọng nhưng không kém phần lãng tử. Cấu trúc Half-canvas đi kèm với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết với Patch-pocket, Milanese Button Hole, Peak Lapel, Copper Buttons và contrasting sleeve button holes tạo nên một bộ suit không chỉ "chất chơi" mà còn là dấu ấn riêng biệt, cá nhân hóa theo số đo cho từng cá thể.

𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦
𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦

𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦
𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦

𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦
𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦


𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦
𝟒𝐱𝟏 𝐃𝐁 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦

________________________________ Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring - May đo âu phục cao cấp Hotline: 02462838855 Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội INSTAGRAM: Carlopham #Bespoketailor #tailoring #suit #bespoke #luxury #menswear #therake #styleforum

9 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page