top of page

Adjustable pleated pant opening by Carlo Pham

Đã cập nhật: 18 thg 9, 2023

Adjustable pleated pant opening by Carlo Pham

𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒕𝒆𝒅 𝑷𝒂𝒏𝒕 𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒚 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐 𝑷𝒉𝒂𝒎
𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒕𝒆𝒅 𝑷𝒂𝒏𝒕 𝑶𝒑𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒚 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐 𝑷𝒉𝒂𝒎

________________________________

Carlo Pham - Dịch Vụ May Đo Âu Phục Cao Cấp

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

#Bespoketailor#tailoring#suit#bespoke#luxury#menswear#therake#styleforum

10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page