top of page

Satin-finished 3-pieces dark-navy suit

Fabric: Samsung Goldentex

▪️ Bộ suit màu dark navy với độ óng (sheen level) cao - nhờ kiểu dệt “satin finish" và thành phần silk trong vải - tuyệt nhiên không phải là 1 item cơ bản như những bộ navy suit thông thường. Nó khó để tách ra pha phối với những item thông thường trong tủ đồ, tuy nhiên sẽ rất phù hợp cho các sự kiện đòi hỏi tính chuyên nghiệp và trang trọng cao. Chúng tôi không khuyến khích đây là bộ suit navy đầu tiên hay duy nhất trong tủ đồ của bạn; tuy nhiên, đây sẽ là 1 lựa chọn rất tinh tế để làm phong phú thêm các lựa chọn trang phục cho cuộc sống nhiều màu sắc của những người đàn ông hiện đại. #CarloPremiumLine𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭
𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭

𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭
𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭

𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭
𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭

𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭
𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧-𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝟑-𝐩𝐢𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐃𝐚𝐫𝐤-𝐧𝐚𝐯𝐲 𝐒𝐮𝐢𝐭

________________________________ Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring Hotline: 02462838855 Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội #Bespoketailor #tailoring #suit #bespoke #luxury #menswear #therake #styleforum

48 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page