top of page

Sport jacket hoạ tiết Houndstooth

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Sport Jacket với họa tiết Houndstooth là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo đa dụng, có thể kết hợp với nhiều trang phục và ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Vải Wool/Silk/Linen từ Caccioppoli1920 Cấu trúc Full Canvas May đo hoàn thiện thủ công tại Carlo Pham

Sport jacket hoạ tiết Houndstooth


𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓
𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓

𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓
𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓

𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓
𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓

𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓
𝐇𝐎𝐔𝐍𝐃𝐒𝐓𝐎𝐎𝐓𝐇 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 - 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓

___________________________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Instagram: Carlopham

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page