top of page

Sport jacket hoạ tiết guncheck

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Chất liệu: 100%WV từ nhà vải Drago Cấu trúc: Full Canvas May đo hoàn thiện thủ công tại Carlo Pham.

Xin mời quý khách qua cửa hàng để được tư vấn cụ thể hơn.

𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

Sport jacket hoạ tiết guncheck

𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐆𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

________________________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring

Hotline: 02462838855

Địa chỉ: 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page