top of page

Jacket linen hoạ tiết Glen Plaid

Đã cập nhật: 19 thg 9, 2023

Hãng Vải: Maison Hellard

▪️ Với nét cổ điển pha trộn hiện đại đầy nam tính, nổi bật nhưng vẫn hài hòa, sự phối hợp tinh tế giữa màu nâu trang nhã và hoạ tiết Glen Plaid chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh cho nhiều quý ông. Hãy đến và trải nghiệm.


𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

Jacket linen hoạ tiết Glen Plaid

𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐏𝐡𝐚𝐦'𝐬 𝐆𝐥𝐞𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐝 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭

______________________ Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring Hotline: 02462838855 Địa chỉ: 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page