top of page

Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

Hãng Vải: Cavani

Chi tiết: Cấu trúc Full-canvas, Túi ốp/Patch pocket, Khuyết ve Milanese


Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham
Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham
Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham
Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham
Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

Wool-Silk-Linen Windowpane Jade-Blue Jacket by Carlo Pham

________________________________

Carlo Pham - Modern Voice of Tailoring - May đo âu phục cao cấp

Hotline: 02462838855

Instagram: https://www.instagram.com/carlopham/

Địa chỉ: Số 9 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

6 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page